Hizmetler

İLETİŞİM

MASGSM ApiV2 Curl Post Metodu

Neredeyse bütün yazılım dilleriyle kullanılabilir. Bazı yazılım dillerine ek modüller yüklenmesi gerekebilir.
Bütün Api metodlarında kullacağınız curl fonksiyonu:

function sms_gonder ($Url,$strRequest) {
$ch=curl_init();
$veri = http_build_query($strRequest);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$veri);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $result;
}

Api Numaralarının Açıklamaları:
1 Numaralı Api: Tek bir mesaj metnini bir veya birden fazla numaraya göndermek için kullanılır
2 Numaralı Api Kontör Miktarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır
3 Numaralı Api Tanımlı Olan Başlıklarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır
4 Numaralı Api Göndermiş Olduğunuz Mesajların İletim ve Hata Durumlarını(Raporlarını) Sorgulamak İçin Kullanılır
5 Numaralı Api Her numaraya farlı bir mesaj metni göndermek için ve bu mesajların raporlarını sorgulamak için kullanılır


APi Dökümanı

Şirketimiz bu zamana kadar gerçekleştirdiği adımlar, verdiği kararlar ve ortaya koyduğu başarıları listeler.